این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن %D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86.png است

برای دانلود نقشه دهستانهای هر بخش می توانید روی آنها کلیک کنید.

دهستانهای بخش مرکزی گچساران

دهستانهای بوستان- باشت

بابویی

کوه مره خامی