تاریخ برگزاری اختتامیه چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار توسط دبیرخانه این جشنواره اعلام شد.اختتامیه چهارمین دوره جشواره فرهنگی ورزشی روستاهای گچساران، باشت و بوستان ساعت ۱۶ پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸ در روستای سرابننیز گچساران برگزار خواهد شد.

با اعلام دبیرخانه این جشنواره، اختتامیه چهارمین دوره با اجرای سرودها و آواهای محلی، شاهنامه‌خوانی، سرنا نوازی و موسیقی‌های دل‌نشین بومی و محلی با اجرای هنرمندان مطرح استان و همچنین گروه‌های برتر آیینی دعوت‌شده از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری و ایلام برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره جشنواره مشک و ملار از اواخر آبان ماه ۹۷ با شرکت ۱۴۹۵ ورزشکار روستایی در رشته‌های محلی الختر، گرنا، کلکله برد، چوب کشی، طناب‌کشی، هفت‌سنگ، قتور بازی و نیز فوتبال، والیبال و شطرنج و در ۴۵ روستای گچساران و باشت و بوستان برگزار و در اسفند ۹۷ با مشخص شدن قهرمانان به پایان رسید.

۱- در حوزه بی‌بی حکیمه در رشته‌های فوتسال، گرنا، الختر، هفت‌سنگ، الختر و نیز کلکله برد بانوان تیم‌های باباکلانی به مقام قهرمانی دست‌یافتند.
در رشته‌های طناب‌کشی و کلکله برد و همچنین طناب‌کشی بانوان تیم‌های قدرتمند بی‌بی جان آبادی مقام اول را کسب کردند. در رشته‌های والیبال مردان سرآب ننیز قهرمان این دوره از مسابقات شد و در رشته‌های فوتسال و هفت‌سنگ نیز تیم‌های سرآب ننیزی نایب‌قهرمان شدند.
۲-در حوزه لیشتر و خیرآباد به ترتیب تیم‌های فوتسال مظفرآباد و پادوک قهرمان شدند و تیم‌های کلکله برد چهاربیشه اولیا و مردان معصوم مقام نخست را به دست آوردند و تیم‌های طناب‌کشی مظفرآباد و مردان معصوم نیز قهرمان شدند.
۳- در حوزه امامزاده جعفر در رشته فوتسال روستای امامزاده جعفر قهرمان و تلخاب شیرین نایب‌قهرمان گردید. در رشته‌های والیبال، الختر و طناب‌کشی روستای ناصرآباد به مقام قهرمانی رسید. در رشته کلکله برد روستای جهادآباد به مقام نخست مسابقات دست‌یافت و در رشته گرنا نیز تیم شهرک مهاجرین گوی سبقت را از دیگران ربود.
۴-در حوزه روستایی باشت و بوستان در رشته فوتسال به ترتیب دو تیم سادات شاه زینعلی و بوستان در حوزه های خود قهرمان شدند و تیم‌های اسلام‌آباد پشتکوه و چال موره نیز نایب‌قهرمان شدند. در رشته‌های گرنا و طناب‌کشی اسلام‌آباد پشتکوه قهرمان شد. در رشته کلکله برد سادات شاه زینعلی و در رشته چوب کشی نیز سادات سرآببیز به مقام نخست رسیدند.